Scholing

Scholing

2016-2018

 • HBO opleiding Psychosociale basiskennis. Gevolgd aan Instituut EEN in Panheel. Module medische basiskennis, anatomie en fysiologie, pathologie en farmacologie, psychologie, gezondheidszorg en communicatie.  

2013-2014

 • Hbo programma conflictkunde. Gevolgd aan de Hogeschool NTI. Vakkenpakket: Mediation, Verwijzen naar mediation en Conflicten.

2011-2013          

 • Hbo Stresscounselling. Gevolgd aan de Hogeschool NTI. Vakkenpakket: Algemene kennis v/d psychologie mens, de groei en ontwikkeling, Communicatie wetenschap en gespreksvoering, Medische basiskennis, Algemene counsellingstechnieken- en vaardigheden, Maatschappelijke ontwikkeling betreft de additieve geneeskundige en bewustzijnsontwikkeling, Counselling bij gespecialiseerde stress processen, Theoretische en praktische counselling

Cursussen

2013

 • TA basistraining
 • Filosofie verkenningscursus

2014

 • Basistraining mediation
 • Basistraining communicatie
 • Hechtingsproblematiek
 • Systemisch begeleiden en tafelopstellingen
 • Filosofie vervolg

2015

 • Arbocoördinatie/preventiemedewerker bij Arbouw
 • Kennissessie zorgplicht
 • Kennissessie toolbox

2016   

 • Basiskennis Pancreas
 • Begeleiden van chronisch zieken

2017

 • Workshop Wim Hof methode

2018

 • Kortdurende oplossingsgerichte therapie (KOT)

2019

 • Opleiding erkend vertrouwenspersoon (VPO en VPI)
 • Workshop Laaggeletterdheid
 • Training MET1plan

2020

 • Masterclass Bias en inclusiviteit
 • Leersessies Actie leren

2021

 • Coachen
 • Rouw en verlies op de werkvloer
 • OR in de praktijk
 • Lichaamstaal
 • Motiverende gespreksvoering
 • Suïcide preventie
 • Autisme o.b.v. Bram Sizoo
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Burn-out voorkomen
 • Gedragscoaching
 • Ups en down in gezinsrelaties

2022

 • Training huiselijk geweld en meldcode
 • Train de trainer STORM
 • College gedragsproblemen bij jongeren
 • NLP basiscursus
 • Cursus een taal erbij

2023

 • Masterclass eetstoornissen
 • Oplossingsgericht werken voor de OR

Overtuigend en strategisch adviseren in de OR

Roos van Leary

Ben jij benieuwd naar jouw dominante eigenschappen? Of zoek je een betere verhouding in de communicatie naar anderen? Hoe dan ook, jouw gedrag is in al deze gevallen te voorspellen. Gebruik de Roos van Leary om dit nu is in de puntjes uit te pluizen en ga de confrontatie met jezelf aan! Want hoe je het ook wendt of keert, je gedrag is niet alleen voorspelbaar maar ook nog eens veranderbaar.

Roos van Leary Hand-out

Kom je er zelf niet uit? Maak dan een afspraak

Superbrein

En, ben je nieuwsgierig in welke rijtje jij thuis hoort? Oftewel functioneer jij vanuit je superbreinbaseline brein of je superbrein? (vervolg op de nieuwsbrief van april 2017)

Lees onderstaande stellingen en houdt bij hoeveel stellingen van jou op toepassing zijn.

 1. Ik verlang niet van mezelf dat ik me vandaag anders gedraag dan gisteren.
 2.  Ik ben een gewoontedier.
 3. Ik stimuleer mijn hersenen niet zo vaak met nieuwe dingen.
 4.  Ik vind het fijn om te weten waar ik aan toe ben.
 5.  Thuis, op mijn werk en in relaties is er niet zoveel te beleven als ik eerlijk ben.
 6.  Ik leer niet zoveel meer bij als toen ik jong was.
 7.  Ik verzet me tegen verandering en voel me er soms ook door bedreigd.
 8. Ik breng relatief veel tijd door met passieve dingen zoals televisie kijken.
 9.  Het is al een tijd geleden dat ik ergens door geïnspireerd raakte.
 10.  Mijn stressniveau ligt te hoog, maar ik kan ermee omgaan.
 11.  Mijn gedachten kunnen obsessief, beangstigend of angstig zijn.

Rij 2

 1. Iedere dag zie ik in mijn beleving een nieuwe wereld.
 2.  Ik doe mijn best om niet in slechte gewoonten te vervallen.
 3. Als er toch een ontstaat, kan ik die vrij makkelijk doorbreken.
 4. Ik vind improviseren prettig.
 5. Ik vind het heerlijk om me met nieuwe dingen bezig te houden, op allerlei levensgebieden.
 6. Ik leer telkens weer nieuwe dingen.
 7. Bij veranderingen pas ik me snel aan.
 8.  Ik vind het heerlijk om actief te zijn, nieuwe dingen te ondernemen.
 9. Ik vind mijn dagelijkse leven inspirerend.
 10.  Ik vermijd stressvolle situaties door los te laten.
 11. Mijn stemming is over het algemeen goed.

Je vermoedt vast al dat het eerste rijtje vooral een beroep doet op het ‘baseline brein’ en het tweede rijtje op je ‘superbrein’. Het tweede rijtje, zo betogen zij (Chopra en Tanzi), zal je hogere intelligentie meer activeren en dus ook je intuïtief vermogen doen toenemen. Je gewoontepatronen bepalen voor een groot deel hoe je je brein gebruikt en onderhoud. Bewust leven en bewust keuzes maken om jezelf te blijven prikkelen, stimuleren en gezond en vitaal te houden is van invloed op je denkvermogen en van invloed op de mate waarin het intuïtieve vermogen in jou de kans krijgt. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de stress waar we dagelijks mee te maken krijgen de prefrontale cortex afsluit. Dit is het deel van de hersenen waar de besluitvorming, het herstellen van fouten en het inschatten van situaties plaatsvindt. Primitieve impulsen nemen het over.

Chopra en Tanzi betogen dat het helpt om een houding in jezelf te cultiveren waarin je geen voeding geeft aan conflicten en juist voorrang geeft aan compassie en mededogen. Dat je steeds vaker de voorkeur geeft aan empathie boven beschuldiging en spot. Dat je niet toegeeft aan zelfgenoegzaamheid en vrijgevig bent. Dat je wil bijdragen aan iets groters dan jezelf, voorbij het eigenbelang kunt denken en handelen. Dat je je niet alleen op materiele zaken richt maar ook op innerlijke voldoening en betekenis.

Het laat zich raden welke toestanden in jezelf juist niet bevorderlijk zijn voor je intuïtief vermogen. Grote begrenzers zijn: boosheid, angst, verkramping, koppigheid, driftbuien, isolement, klaagzangen, cynisme, vijandigheid, egoïsme, vecht-vluchtreacties. Vanuit deze toestanden ben je eerder overgeleverd aan meer primitieve reactiepatronen. Dit is vergelijkbaar met het werk van Otto Scharmer en de U-turn.

uturn

De gewenste kwaliteiten om vanuit een diepere bron te handelen worden hier samengevat met een open geest, een open hart en een open vrije wil. Dit tegenover oordelen, cynisme en angst.

Als je de moed hebt stil te staan en te kijken wordt het je waarschijnlijk snel duidelijk welke gewoonten helpen en welke in de weg zitten.

Nieuwe antwoorden op complexe vragen en dilemma’s vinden hun oorsprong in intuïtie.

intuitie

E-mental Health

Logo e-healthweek2017-RGB

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat naast de persoonlijke afspraken in de praktijk, de cliënt ook thuis aan opdrachten werkt. Dit doen we door middel van zogenaamde E-mental health modules, vanuit de praktijk en in samenwerking met GGZ Oost-Brabant.

Speciaal voor nieuwe cliënten bieden wij de e-mental health module deze week geheel kosteloos aan.

Lees verder in ons persbericht.

 

Check je werkstress

Check je werkstress

Maandag 14 november

Wat is werkstress eigenlijk en wat voor invloed heeft het op jouw functioneren? Hoe kun jij je werk zo organiseren dat werkstress wordt voorkomen? Hoe zit het met de check je werkmail in het weekend? Of het structureel overwerken? Check je werkstress en verhoog je werkplezier!

Wij geven jou alvast wat meer informatie.

 • Wat is werkdruk? Werkdruk is de druk of stress die je ervaart als je je werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen, je raakt bijvoorbeeld oververmoeid en merkt dat het je steeds meer moeite kost om bij te tanken. Ook kan je druk ervaren doordat de taken niet meer ingericht zijn zoals je zou willen, bijvoorbeeld doordat je je verveelt of onder je niveau werkt. Werkdruk komt veel voor op de werkvloer. Eén op de drie werknemers heeft te maken met werkdruk.
 • Heb jij vaak te weinig of te veel tijd voor je taken? Is overwerk eerder regel dan uitzondering? Of werk je (ver) boven of onder je niveau? Dan kunnen deze factoren leiden naar een onevenwichtige werkdruk. Dit is niet alleen lastig en vervelend, maar kan op den duur ook zorgen voor gezondheidsklachten.
 • Verschillende omstandigheden. Jouw werk of jouw werksituatie hoeft niet altijd de directe oorzaak te zijn voor een onevenwichtige werkdruk. Zo kunnen ook aspecten in je persoonlijke en privésituatie een rol spelen: Kun jij moeilijk nee zeggen? Ben jij perfectionistisch? Of heb je problemen in je thuissituatie? Houden deze situaties voor een langere tijd aan of zijn ze ineens heel hevig? Dan kan dit gaan leiden tot werkstress.

Dia1

Dia2Dia3

Dia4Dia5

Dia5Dia6

Dia7Dia8

Download de presentatie

Enneagram

Elke persoonlijkheid heeft zowel negatieve als positieve eigenschappen.

Type 1: de perfectionist enneagram-300x229

Wilt alles goed doen en dingen verbeteren. Kritisch en overmatige behoefte aan controle.
Sterke eigenschappen: gedisciplineerd, betrouwbaar, ordelijk en idealistisch.
Ontwikkelpunten: omgaan met boosheid en irritatie, fouten durven maken, meer contact hebben met emoties, er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

Type 2: de helper

Staat voor iedereen klaar, ook wanneer mensen daar niet om hebben gevraagd. Heeft de neiging zichzelf weg te cijferen en kan moeilijk nee zeggen. Grote behoefte aan aandacht en waardering.
Sterke eigenschappen: behulpzaam, gevoelig, sociaal, enthousiast.
Ontwikkelpunten: luisteren naar eigen behoeften, minder afhankelijk zijn van de mening van anderen, dingen voor zichzelf te doen, geven zonder er iets voor terug te verwachten.

Type 3: de presteerder

Is een harde werker die in alles de beste wil zijn. Is altijd bezig om doelen te realiseren en ideeën om te zetten in daden. Komt zelfverzekerd over en is bang om te falen.
Sterke eigenschappen: gedreven, praktisch, doelgericht, optimistisch, komt snel tot besluiten.
Ontwikkelpunten: leren om samen te werken, anderen vertrouwen, taken delegeren en meer te genieten van de weg in plaats van het doel.

Type 4: de individualist

Is een echt gevoelsmens die veel pieken en dalen kent. Doet dingen graag op de eigen manier en wijkt daarbij vaak af van het gewone. Zoekt naar diepgang in relaties.
Sterke eigenschappen: origineel, authentiek, gevoelig en betrokken.
Ontwikkelpunten:  rationeel leren kijken, niet in gevoelens te verdrinken, zaken relativeren en doelen stellen, tot actie overgaan.

Type 5: de waarnemer

Is een echte denker die graag zaken van de rationele kant bekijkt. Verzameld graag kennis en wil alles begrijpen.
Sterke eigenschappen: onafhankelijk, intellectueel, kalm, geen uiterlijk vertoon.
Ontwikkeleigenschappen: meer in contact komen met gevoelens, eigen voorkeuren ontwikkelen, zich meer sociaal onder mensen te begeven, niet teveel informatie opzoeken.

Type 6: de loyalist

Zoekt naar zekerheid en veiligheid. Volgt de regels en is erg loyaal ingesteld. Ziet vaak beren op de weg en gevaren in de wereld. Twijfelt veel met name over zichzelf.
Sterke eigenschappen: betrouwbaar, doorzetter, groot verantwoordelijkheidsgevoel, anticiperen op gebeurtenissen.
Ontwikkelpunten: meer vertrouwen hebben in zichzelf, anderen en de goede afloop, met verandering om te gaan, flexibeler zijn wat betreft regels en waarden/normen.

Type 7: de optimist

Is een echte levensgenieter die blij, gelukkig en tevreden wil zijn. Negatieve dingen en pijn worden vermeden en weggelachen. Ziet veel mogelijkheden in de wereld en zoekt naar nieuwe ervaringen.
Sterke eigenschappen: spontaan, optimistisch, goed gehumeurd, altijd in voor een feestje.
Ontwikkeleigenschappen: pijn leren verdragen en accepteren, plannen daadwerkelijk uitvoeren, met beide benen op de grond blijven, meer betrokken zijn bij anderen.

Type 8: de leider

Is voor niets en niemand bang en komt sterk en vol zelfvertrouwen over. Zoekt altijd een leidinggevende positie op en bepaald zelf de regels. Kan erg dominant en overheersend zijn.
Sterke eigenschappen: sterk, beschermend, komt op voor zwakkeren, onafhankelijk.
Ontwikkeleigenschappen: minder gericht zijn op status, rekening houden met anderen, zich soms meer op de achtergrond houden, autoriteit leren accepteren.

Type 9: de bemiddelaar

Bekijkt de zaken altijd van meerdere kanten. Is gericht op harmonie en gaat conflicten liever uit de weg. Heeft moeite om een positie in te nemen. Heeft vaak een bemiddelende positie.
Sterke eigenschappen: onderhandelend, bescheiden, kan met veel mensen overweg, diplomatiek.
Ontwikkelpunten: eigen mening ontwikkelen, prioriteiten stellen, voor zichzelf opkomen, actief doelen realiseren.

Nieuwsgierig welk persoonlijkheidstype jouw kenmerkt? Klik dan hier voor een test.

  Bron: http://www.healthyminds.nl/