Biodots

Biodot

De Biodot is een eenvoudige methode om zelf toe te passen. Met een Biodot meet je jouw stresslevel, de kleur geeft aan wat je stressniveau is. Van zwart: erg gespannen tot violet: erg ontspannen. Door deze methode word je direct geconfronteerd met je gemoedstoestand en word je in staat gesteld om door middel van vier stappen je stressniveau weer in een gezonde toestand te brengen.

Nu te bestellen, stuur mij een mailtje en ontvang voor €5,- een proefpakket (7 stuks)

biodots 1 biodotsBiodot-New-Logo1

 

 

 

Toolbox Psychosociale Arbeidsbelasting

Toolbox Meetings bevorderen Arbeids Veiligheid in de bouw en industrie. Bekijk hier de Toolbox PSA.

 

 

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren.

Denk daarbij aan de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting; plan van aanpak bij discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, onevenwichtige werkdruk, psychische klachten, agressie en geweld op de werkvloer. Maar zeker ook de arbo omstandigheden zoals: calamiteiten, veiligheid en gezondheid.

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 1. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 2. Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 3. Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Overige aandachtspunten:

 • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
 • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
 • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
 • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Bent opzoek naar een preventiemedewerker, iemand die professioneel en deskundig samen met u het beleid van veiligheid en gezondheid voor uw bedrijf waarborgt. Als preventiemedewerker kan ik u naast de wettelijke taken helpen bij:

 • Het opstellen van het RI+E plan
 • begeleiden en ondersteunen van medewerkers tijdens ziekte of herstel;
 • aanpakken bij ziektepreventie en ziekteherstel;
 • bemiddelen in arbeids- of sociale/emotionele conflicten op de werkvloer;
 • vertrouwenspersoon voor jou of jouw medewerkers.

Voordelen van een preventie counsellor zijn:

EEN ONAFHANKELIJKE SCHAKEL in jouw bedrijf;
EEN VERBINDING kan verbeteren tussen directie, managers, personeel, en collega’s;
EEN GESPECIALISEERD BEGELEIDER die op emotioneel vlak fungeert;
EEN VERTROUWENSPERSOON is voor de werknemers en werkgevers;
EEN SERVICE biedt, die passend is in jouw bedrijf, door preventie/voorlichting en probleemoplossing;
EEN BEHOEFTE kan zijn voor gespecialiseerde hulp voor de werknemers evenals de directie en managers.

Neem contact met mij op als je opzoek bent naar een preventiemedewerker of een discipline die je naast de taken van jouw preventiemedewerker wilt toepassen.

Lees verder bij bedrijven.

PSA Stresswijzer – stress voorkomen en aanpakken

 Van werkstress naar werkplezier

Deze Stresswijzer staat boordevol tips. Wat moet je weten over psychosociale arbeidsbelasting PSA (agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, onevenwichtige werkdruk, discriminatie, psychische klachten), hoe herken je klachten voortkomend uit PSA en hoe voorkom je uitval op de arbeidsmarkt?

20151203_113534-001

Met deze informatie werk je mee aan jouw duurzame inzetbaarheid. Of het nu gaat om langdurige of korte periodes van pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of werkdruk, aan de hand van deze tips word en blijf je duurzaam inzetbaar.

De stresswijzer biedt jou als werknemer een gedegen overzicht van de psychologische gevolgen van werkstress. Deze gaat op een toegankelijke wijze in op vragen als ‘Wat verstaan we onder PSA’, ‘Wat zijn de plichten van mijn werkgever’ en ‘Wat kan ik doen als ik gepest word’?

Voor bedrijven is deze waaier aan te passen aan de verschillende disciplines die in het bedrijf aanwezig zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan ‘Wat doet ons vertrouwensteam of ‘Waar kan de medewerker terecht voor loopbaanadvies’ of ‘ ons verzuimbeleid’.

psa stresswijzerwaaier co-counselinhoudsopgave PSA Stresswijzer

Download gratis de demoversie: Waaier