Superbrein

En, ben je nieuwsgierig in welke rijtje jij thuis hoort? Oftewel functioneer jij vanuit je superbreinbaseline brein of je superbrein? (vervolg op de nieuwsbrief van april 2017)

Lees onderstaande stellingen en houdt bij hoeveel stellingen van jou op toepassing zijn.

 1. Ik verlang niet van mezelf dat ik me vandaag anders gedraag dan gisteren.
 2.  Ik ben een gewoontedier.
 3. Ik stimuleer mijn hersenen niet zo vaak met nieuwe dingen.
 4.  Ik vind het fijn om te weten waar ik aan toe ben.
 5.  Thuis, op mijn werk en in relaties is er niet zoveel te beleven als ik eerlijk ben.
 6.  Ik leer niet zoveel meer bij als toen ik jong was.
 7.  Ik verzet me tegen verandering en voel me er soms ook door bedreigd.
 8. Ik breng relatief veel tijd door met passieve dingen zoals televisie kijken.
 9.  Het is al een tijd geleden dat ik ergens door geïnspireerd raakte.
 10.  Mijn stressniveau ligt te hoog, maar ik kan ermee omgaan.
 11.  Mijn gedachten kunnen obsessief, beangstigend of angstig zijn.

Rij 2

 1. Iedere dag zie ik in mijn beleving een nieuwe wereld.
 2.  Ik doe mijn best om niet in slechte gewoonten te vervallen.
 3. Als er toch een ontstaat, kan ik die vrij makkelijk doorbreken.
 4. Ik vind improviseren prettig.
 5. Ik vind het heerlijk om me met nieuwe dingen bezig te houden, op allerlei levensgebieden.
 6. Ik leer telkens weer nieuwe dingen.
 7. Bij veranderingen pas ik me snel aan.
 8.  Ik vind het heerlijk om actief te zijn, nieuwe dingen te ondernemen.
 9. Ik vind mijn dagelijkse leven inspirerend.
 10.  Ik vermijd stressvolle situaties door los te laten.
 11. Mijn stemming is over het algemeen goed.

Je vermoedt vast al dat het eerste rijtje vooral een beroep doet op het ‘baseline brein’ en het tweede rijtje op je ‘superbrein’. Het tweede rijtje, zo betogen zij (Chopra en Tanzi), zal je hogere intelligentie meer activeren en dus ook je intuïtief vermogen doen toenemen. Je gewoontepatronen bepalen voor een groot deel hoe je je brein gebruikt en onderhoud. Bewust leven en bewust keuzes maken om jezelf te blijven prikkelen, stimuleren en gezond en vitaal te houden is van invloed op je denkvermogen en van invloed op de mate waarin het intuïtieve vermogen in jou de kans krijgt. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de stress waar we dagelijks mee te maken krijgen de prefrontale cortex afsluit. Dit is het deel van de hersenen waar de besluitvorming, het herstellen van fouten en het inschatten van situaties plaatsvindt. Primitieve impulsen nemen het over.

Chopra en Tanzi betogen dat het helpt om een houding in jezelf te cultiveren waarin je geen voeding geeft aan conflicten en juist voorrang geeft aan compassie en mededogen. Dat je steeds vaker de voorkeur geeft aan empathie boven beschuldiging en spot. Dat je niet toegeeft aan zelfgenoegzaamheid en vrijgevig bent. Dat je wil bijdragen aan iets groters dan jezelf, voorbij het eigenbelang kunt denken en handelen. Dat je je niet alleen op materiele zaken richt maar ook op innerlijke voldoening en betekenis.

Het laat zich raden welke toestanden in jezelf juist niet bevorderlijk zijn voor je intuïtief vermogen. Grote begrenzers zijn: boosheid, angst, verkramping, koppigheid, driftbuien, isolement, klaagzangen, cynisme, vijandigheid, egoïsme, vecht-vluchtreacties. Vanuit deze toestanden ben je eerder overgeleverd aan meer primitieve reactiepatronen. Dit is vergelijkbaar met het werk van Otto Scharmer en de U-turn.

uturn

De gewenste kwaliteiten om vanuit een diepere bron te handelen worden hier samengevat met een open geest, een open hart en een open vrije wil. Dit tegenover oordelen, cynisme en angst.

Als je de moed hebt stil te staan en te kijken wordt het je waarschijnlijk snel duidelijk welke gewoonten helpen en welke in de weg zitten.

Nieuwe antwoorden op complexe vragen en dilemma’s vinden hun oorsprong in intuïtie.

intuitie