Paniek- en angstklachten

Angst als slechtste raadgever.

Iedereen heeft zich weleens angstig of paniekerig gevoeld, angst is een emotie die hoort bij het leven. Het lichaam zet zich paraat, om in een gevaarlijke situatie adequaat te reageren. Een angst- of paniekreactie is meestal maar voor korte duur. Als het gevoel aanhoudt, of vaak voorkomt in ongevaarlijke situaties kan er sprake zijn van een angststoornis of te wel een spreekwoordelijke “slechte raadgever”. Eén op de vijf mensen heeft weleens te maken gehad met een angststoornis.

Voorbeeld van klachten zijn: duizeligheid, wazig zien, hartkloppingen, zweten, verdoofd of tintelend gevoel, pijnlijke spieren, rusteloosheid, bezorgdheid, ademhalingsproblemen, druk in het hoofd, misselijkheid, piekeren.

De oorzaken zijn in de meeste gevallen een combinatie van zowel sociale, psychische en/of biologische factoren. Ook kan er na een impactvolle situatie of door persoonlijkheidskenmerken angst ontstaan.

Gelukkig is een angststoornis goed te behandelen, door de cliënt bewust te maken wat angst is, stimulatie en gesprekstherapie.

Achter angst ligt een weg die leidt naar een geluk. Die weg heet loslaten…

Neem contact op

Studenten

Psychische problemen onder jongeren komen steeds vaker voor. Zo heeft de helft van alle studenten weleens te maken met emotionele of psychische problemen.

Studenten geven aan dat het onderwerp onder mede-studenten nog altijd taboe is:

“Je kunt beter een been breken of dyslexie hebben. Daar heeft iedereen begrip voor. Als je zegt: ik heb iets geestelijks dan weten mensen niet hoe ze ermee om moeten gaan,” aldus een student.

Waarmee kan co-counsel jou verder helpen? Herken je één van onderstaande klachten? Neem dan contact met ons op.

 • Negatieve gedachten;
 • vast lopen in je persoonlijke ontwikkeling / competenties;
 • gebrek aan assertiviteit;
 • moeilijk ‘nee’ durven zeggen;
 • niet voor jezelf op kunnen komen;
 • je bent/wordt gepest;
 • neerslachtigheid of depressieve gevoelens/gedachten;
 • paniek of angstklachten;
 • je ouders gaan scheiden / zijn gescheiden
 • je voelt veel druk
 • etcetera.

 

 

Werknemer ondersteuningsprogramma (WOP)

Het woord zegt het al: een werknemer ondersteunen. Dit is in vele gevallen een effectief middel om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken. Iedereen heeft weleens te maken met impactvolle gebeurtenissen, een lastige thuissituatie, werkdruk, life events of motivatieproblemen.

Er kunnen veel redenen zijn om een werknemer te ondersteunen en te begeleiden om Herstellendaarmee ziekte veroorzaakt door stress zoveel mogelijk te voorkomen. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van problemen (werk en privé) wat ervoor zorgt dat de werknemer dreigt uit te vallen. In deze situatie is het essentieel om vroegtijdig te werken aan de (psychische) gezondheid van de medewerker.

Het programma wordt geheel aangepast aan de hulpvraag van deze medewerker, of het nu gaat om het vergroten van de assertiviteit, het verminderen van stress, of het verwerken van een impactvolle gebeurtenis. Met een WOP wordt de zelfredzaamheid en veerkracht van de werknemer vergroot.

Een aantal verschillende trajecten op een rij:

Neem contact op.

Toolbox Psychosociale Arbeidsbelasting

Toolbox Meetings bevorderen Arbeids Veiligheid in de bouw en industrie. Bekijk hier de Toolbox PSA.

 

 

Familie vertrouwenspersoon (FVP)

Familie in beeld

Begeleiding en ondersteuning aan naast betrokkenen van mensen met een (ernstige) psychologische aandoening en/of mensen met een psychiatrische achtergrond.

fvp

Voor wie?

Met naastbetrokkenen bedoelen we mensen die nauw betrokken zijn bij iemand met een (ernstige) psychische of psychiatrische aandoening. Dat kunnen ouders, maar ook partners, broers, zussen, kinderen, vrienden of buren zijn.

Betrokken zijn bij iemand met een psychische of psychiatrische aandoening of een verhoogd risico daarvan, heeft vaak voor jou en jouw familie grote gevolgen. Zo kan het zijn dat je je machteloos of verdrietig voelt. Wellicht heb je vragen over het ziektebeeld van jouw naaste of wil je leren hoe je signalen vroegtijdig kan herkennen.

Wat we doen?

Een psychische aandoening kan iedereen treffen. Wanneer je partner, vader, broer, vriendin, kind of andere naaste voor een behandeling of opname bij de geestelijke gezondheidszorg komt is dat een impactvolle gebeurtenis. In de eerste plaats voor diegene zelf maar zeker ook voor jou en jouw familie. In deze periode is de FVP er speciaal voor jou. Hij kan je adviezen geven op vragen waar je mee te maken krijgt en/of je leren omgaan met de situatie.

Ook voor jouw omgevin is het vaak moeilijk te begrijpen in welke situatie je bent beland en het kan zijn dat je niet de gewenste steun ontvangt en/of durft te vragen. Onze FVP is er in deze periode speciaal voor jou. Je kan je hart luchten, je verhaal vertellen of met vragen bij hem terecht. Hij kan desgewenst ook doorverwijzen naar andere begeleidingsinterventies binnen co-counsel of elders waar je je prettig bij voelt.

Hoe belangrijk ben jij in dit proces?

Bij de zorg voor mensen met een psychische aandoening heb jij als naaste een belangrijke rol. Jouw hulp en jouw houding hebben rechtstreeks invloed op de ziekte en het herstel van de patiënt. Daarnaast is het erg belangrijk dat jij ook toe komt aan jezelf, rust vindt in de situatie en begrip krijgt. Aandacht voor jou is één van de belangrijkste aandachtspunten van onze FVP in de gesprekken met jou

Daarnaast leer je:

 • Signaleren herkennen van verschijnselen
 • emoties, hoe ga ik daarmee om?
 • vaardigheden, hoe pas ik die praktisch toe?
 • rust en aandacht voor jezelf te krijgen
 • meer inzicht te krijgen in het ziektebeeld en krijg je meer informatie over de psychische stoornis of de oorzaken ervan.

Wat doen we niet:

 • Jou bemiddelen met de behandelaar van je naaste
 • rechtstreekse behandeling van jouw naaste
 • helpen in een klachtenprocedure
 • inhoudelijk ingaan op of adviserend in de behandeling van jouw naaste

Wat doen we wel:

 • actief luisteren naar jouw verhaal
 • advies geven over je houding ten opzichte van jouw naaste
 • informatie geven over de ziekte van jouw naaste
 • leren jouw vaardigheden beter in te zetten
 • verwijzen waar nodig
 • aandacht voor jouw situatie

Onze familie vertrouwenspersoon stelt zich graag aan je voor.

Mijn naam is Theike Albers en ik werk als psychiatrisch verpleegkundige bij de GGZ. In mijn werk merk ik vaak dat naasten veel vragen hebben wanneer hun dierbare psychische of psychiatrische problemen hebben. Het lijkt mij dan ook een geweldige uitdaging om hierin een ondersteunende en/of informerende rol te kunnen bieden. Zelf ben ik nauw betrokken met mensen met een psychiatrische aandoening door deze ervaring kan ik mijn functie als FVP professioneel uitvoeren en hoor ik graag jouw verhaal aan.

Met vriendelijke groet,moskou 056

Theike Albers

Psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ en FVP bij co-counsel

Neem contact op met onze FVP

Veel gestelde vragen bij ziekte

http://www.fnvbondgenoten.nl/themas/ziekte_en_re-integratie/

 

http://www.arboportaal.nl/vragen?/onderwerpen/arbowet–en–regelgeving/re-integratie/re-integratie-bij-een-ander-bedrijf.html