Mediation

Mediation

Mediation is toekomstgericht, door mensen centraal te stellen met hun conflict functioneert de organisatie beter. Voor probleemoplossend onderhandelen, effectief onderhandelen. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt.

Conflicten kosten tijd, veroorzaken slechte beslissingen of leiden ertoe dat goede werknemers hun baan opzeggen of minder gemotiveerd raken. Niet zelden hebben conflicten sabotage, vernieling of diefstal tot gevolg of moet er een beroep worden gedaan op ziekte-uitkeringen omdat medewerkers zich, al dan niet terecht, ziek melden. Wat vaak niet genoemd wordt, doch minstens zo belangrijk is, is dat conflicten in organisaties lang niet alleen maar nadelige effecten sorteren. Te veronderstellen dat wanneer zich er een conflict voordoet de hele organisatie of afdeling in ontredderde staat achterblijft. Integendeel conflicten kunnen een positieve bijdrage leveren aan het functioneren en presteren van individuen en groepen in organisaties. voorbeelden:

negatief effect              

  • verspilde tijd
  • ongewenst verloop
  • sabotage, diefstal schade
  • slechte beslissingen
  • verminderde motivatie

positief effect

  • vergroot onderling respect en begrip
  • toegenomen sociale cohesie
  • verhoogde teameffectiviteit
  • verbeterde kwaliteit van groepsbeslissingen
  • verhoogde creativiteit en innovativiteit

Bij conflicten is het van belang zo snel mogelijk met de partijen in gesprek te gaan al dan niet te onderhandelen. Werkelijke belangen tot een gezamenlijk en voor ieder van hen een optimale besluitvorming te komen.

 

mediation 1