Column week 42 ‘In gesprek met je werkgever’

Week van de werkstress

Sinds april van dit jaar is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actief de strijd aangegaan met werkdruk en aanverwanten (zoals discriminatie en pesten). Deze worden  samengebracht onder de noemer ‘psychosociale arbeidsbelasting (PSA)’. Al deze factoren hebben met elkaar gemeen dat ze grote effecten op het werk en het leven van de werknemer kunnen hebben. Om meer aandacht te krijgen voor PSA en werkdruk, zal de eerste week van november in het teken staan van werkstress.

In de aanloop naar deze week van de werkstress zal er elke twee weken een column over werkdruk verschijnen. In deze columns worden verschillende aspecten van werkdruk besproken en worden er tips gegeven over hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan.

In de vorige column over ‘gezond omgaan met werkdruk’ benoemden we het al even: In gesprek gaan met je werkgever of leidinggevende. Dat kan heel erg spannend zijn, maar vormt een belangrijke stap in de aanpak van werkdruk en werkstress. In deze column geven we je handvatten en tips over hoe je je op een gesprek met je werkgever over werkstress voorbereid, hoe pak je het gesprek aan en wat je kunt doen na een gesprek.

De voorbereiding
Voordat je met je werkgever of leidinggevende in gesprek gaat is het belangrijk dat je voor jezelf een aantal zaken op een rijtje hebt. Zo zou je kunnen nadenken over de factoren die te maken hebben met de ervaring van jouw werkstress. Zijn dat bepaalde opdrachten, afspraken, momenten in het werkproces of misschien zelfs bepaalde collega’s, klanten of de (dreigende) re-organisatie en/of een lastige thuissituatie.

Ook kun je kijken naar wat deze factoren bij jou doen. Veroorzaken ze prikkelbaarheid, hoofdpijn, vermoeidheid of andere klachten? Schrijf ze gerust op, dit kan een goede leidraad zijn voor het echte gesprek! Focus niet alleen op de negatieve dingen, bedenk ook eens welke factoren er kunnen zijn zodat jij beter met de werkstress omgaat of om zou kunnen omgaan? Is dat een middag vrij, een helpende collega of een luisterend oor? Deze zaken kunnen je helpen in het gesprek met je leidinggevende.

Niet alleen werkstress met klachten kunnen een uitgangspunt voor een goed gesprek zijn. Is de werkdruk hoog op je werkplek? Ook dan kan je eens met je leidinggevende en/of werkgever om de tafel gaan zitten. Bespreek de algemene factoren die de werkdruk negatief beïnvloeden en welke factoren de werkdruk zouden kunnen verlagen. Door een gesprek aan te gaan laat je initiatief zien, je geeft aan mee te denken met het bedrijf en voorkomt wellicht op deze manier werkstress in een later stadium.

Het gesprek
Nu je voor jezelf duidelijk hebt waar de schoen wringt, is het tijd om dit bespreekbaar te maken. Het beste kan je hiervoor een gespreksmoment afspreken met je leidinggevende en/of werkgever. Rust en ruimte is belangrijk, probeer daarom op een moment af te spreken dat jullie beiden ongestoord kunnen praten.

Voor het gesprek kan je er voor kiezen je gemaakte notities nog eens door te lezen of zelfs mee te nemen naar de afspraak. Begin het gesprek met het uitleggen waarom je daar zit. Zo zou je kunnen beginnen met uitleggen dat je werkstress ervaart en wat voor klachten dat bij je teweeg brengt. Ook kan je verduidelijken wanneer deze klachten ontstaan en door je voorbereidingen kan je ook al aangeven wat je zou kunnen helpen deze klachten te verminderen.

Het kan zijn dat voor je leidinggevende of werkgever jouw klachten onverwacht komen. Probeer in het gesprek daarom ook zeker te ontdekken hoe jouw leidinggevende of werkgever werkdruk of werkstress  ervaart. Is hij of zij zich bewust van een (te) hoge werkdruk en op welke manieren zouden jullie er samen voor kunnen zorgen dat de situatie voor jou weer te behappen wordt.

Een goede communicatie is essentieel. Wees duidelijk in wat je vertelt en geef voorbeelden, maar luister ook naar wat je werkgever te zeggen heeft. Voel je je in een hoek gedreven, beschuldigd of op een andere manier vervelend in het gesprek, probeer dit dan uit te spreken. Probeer in het gesprek centraal te houden dat er samen gezocht wordt naar oorzaken en bijbehorende oplossingen.

Maak in de afronding van het gesprek duidelijke afspraken over de aanpak van de werkstress en plan samen ook een terugkoppelmoment in, waar de uitvoer kan worden geëvalueerd.  Zo weten jullie beiden waar aan gewerkt kan worden. Is het eerste  gesprek te beladen geweest om tot een goede conclusies te komen? Plan dan een nieuw gesprek. Zo kunnen jullie beiden de situatie even laten bezinken en een volgende keer met frisse energie op zoek gaan naar oplossingen.

Tot over twee weken

Groet SanneSanne Giesen

 Bron: Gespreksprotocol: In gesprek over stress