Column week 40 ‘Omgaan met werkdruk’

Zo ga je op een gezonde manier om met werkdruk.

3 t/m 7 november ‘Week van de Werkstress’.

In de Arbowet heeft de overheid vastgelegd wat belangrijke voorwaarden zijn voor een gezonde en veilige werkplek. Psychosociale arbeidsbelasting, waar werkdruk onder valt, staat hierin uitgebreid omschreven. Een belangrijk besluit hierin is dat werkgevers de plicht hebben hun werknemers te beschermen. Om dit vast te leggen zijn werkgevers (vanaf vijfentwintig werknemers) verplicht een plan van aanpak op te stellen, waarin onder andere omschreven wordt hoe werkdruk aangepakt zal worden.

Natuurlijk heeft een werknemer zelf ook de nodige invloed. De verantwoordelijkheid van beide partijen (werkgever én werknemer) wordt daarom nog eens extra benadrukt in de campagne ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een gezond werkklimaat wordt gefaciliteerd door de werkgever en bijgestuurd door de werknemer!

Drie werkdruk mythes
Een van de belangrijkste punten om op een gezonde manier om te gaan met werkdruk is om een aantal hardnekkige mythes over dit onderwerp te herkennen. De eerste mythe is dat werkdruk simpelweg hoort bij een bepaald beroep. Zo hoort werkdruk niet per definitie bij een bepaald soort werk en kunnen bedrijven in dezelfde branche verschillen in de werkverdeling en de planning (wat een effect kan hebben op de werkdruk). In hoeverre ben je er van bewust dat je zelf invloed kunt hebben op de gang van zaken, bijvoorbeeld via de personeelsraad of je leidinggevende?

Een volgende hardnekkige gedachte over werkdruk, heeft te maken met de angst om ‘nee’ te zeggen. Werknemers durven geen ‘nee’ te zeggen of twijfels te uiten uit angst gezien te worden als niet ambitieus of ongemotiveerd. Terwijl nee-zeggen juist ruimte kan scheppen om nog eens naar een planning of product te kijken. Een manier om werkdruk voor jezelf te beperken is dan ook om wanneer nodig, nee te zeggen tegen opdrachten of trajecten.

Een derde mythe is dat werkdruk tussen de oren zit en dat je stressbestendig moet worden. Zoals in de vorige column al werd uitgelegd, ontstaat werkdruk wanneer er een verschil zit tussen wát er gedaan moet worden (het werk) en wat hiervoor beschikbaar is (tijd, kennis, vaardigheden). Hoeveel tijd een werknemer nodig heeft kan verschillen, net zoals beschikbare kennis en ervaring. Ook zitten er individuele verschillen tussen werknemers in hoeveel werkdruk (en voor hoe lang) ze het kunnen verdragen. Mensen hebben nu eenmaal verschillende kenmerken en kwaliteiten. Het is daarom heel belangrijk jouw persoonlijke ervaring in een werkdruksituatie kenbaar te maken. Zo geef je collega’s en leidinggevenden de kans om te helpen.

Zelf aan de slag is spannend
Het kan heel erg spannend zijn om aan te geven dat je werkdruk ervaart of dat je bepaalde aspecten van het werkproces graag anders zou zien. Toch is dit heel erg belangrijk, jij bent namelijk de expert als het op je eigen welzijn aankomt. Jij weet als allerbeste welke situaties bij jou werkdruk opleveren. Met het aangeven van knelpunten voorkom je dat jij en misschien zelfs wel je collega’s door een bepaald werkaspect dreigen uit te vallen!

Sanne Giesen Tot over twee weken,

 

groet van Sanne