Column week 38: Wat is werkdruk?

Wat is werkdruk?

Altijd te weinig tijd voor je taken? Is overwerk eerder regel dan uitzondering? Of werk je (ver) boven of onder je niveau? Dit zijn allemaal factoren die onevenwichtige werkdruk kunnen veroorzaken. Dit is niet alleen lastig en vervelend, maar kan op den duur ook zorgen voor tal van gezondheidsklachten.

Werkdruk
FNV Bondgenoten omschrijft een te hoge werkdruk als de situatie waarbij werknemers structureel en/of gedurende langere tijd niet of met moeite, binnen de beschikbare tijd kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Deze eisen kunnen kwalitatief zijn (zoals een ingewikkelde taak, waarbij geen fouten gemaakt kunnen worden). Niet alleen een te hoge werkdruk kan voor problemen zorgen, ook kunnen er klachten ontstaan als de inhoud van de taken consequent onder het niveau van de werknemer liggen of wanneer er te weinig te doen is of het werk eentonig is.

Voorbeelden van situaties waarin werkdruk kan ontstaan is te weinig tijd hebben voor een opdracht of het hebben van teveel verantwoordelijkheden. Ook omstandigheden op het werk kunnen werkdruk veroorzaken. Zoals technische mankementen, onduidelijke taakomschrijving en veeleisende klanten of cliënten.

Het werk of de werksituatie hoeft niet altijd de directe oorzaak te zijn voor een onevenwichtige werkdruk. Zo kunnen ook aspecten in de persoonlijke en privésituatie een rol spelen: werknemers die moeilijk nee kunnen zeggen, werknemers die perfectionistisch zijn of werknemers die problemen hebben in hun thuissituatie.

Van werkdruk naar werkstress
Werkdruk die voor langere periodes aanhoudt of ineens heel hevig is, kan leiden tot werkstress. Wannéér er sprake is van werkstress is heel persoonlijk. Wat voor de een stress is, is voor de ander gezonde spanning. Dit geeft aan waar jouw persoonlijke grenzen liggen en hangt vaak samen met andere persoonseigenschappen (en – kwaliteiten!).

Werkstress kan leiden tot verschillende psychische en fysieke klachten. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, RSI, verminderde weerstand, vermoeidheid, depressie en overspannenheid. Niet alleen heeft werkstress gevolgen voor de werknemer, ook voor bedrijven zijn de gevolgen enorm. Van alle gevallen van verzuim wordt één op de drie veroorzaakt door(PSA). Werknemers hebben als gevolg van werkstress minder plezier in het werk en kunnen zich slechter concentreren. Daarnaast neemt de kwaliteit en de productie van het werk af en is er een grotere kans op ongevallen.

Wat kan je zelf doen?
In de bovenstaande informatie heb je kunnen lezen over een aantal verschillende aspecten en gevolgen van werkdruk. Bij hetherkennen van werkdruk- en stress in je eigen leven, kan het bijhouden van een klein dagboekje handig zijn. Hierin kan je per week of per dag noteren hoe je je over het algemeen voelt(de gemoedstoestand) en of er psychische of lichamelijke klachten zijn. Hierbij noteer je dan hoe druk je het gehad hebt en welke dingen je erg bezig hebben gehouden.

Op deze simpele manier krijg je snel en duidelijk inzicht in factoren die in jouw

Sanne Giesengeval tot werkstress kunnen leiden. Deze notities zijn ook een goed aanknopingspunt om in gesprek te gaan met je leidinggevende of bedrijfsarts!

Tot over twee weken (week 40). Dan gaan we het hebben over hoe je zelf om kan gaan met werkdruk.

Groet van Sanne Giesen