PSA in de media

Hoe gezond is uw bedrijf? Co-counsel vraagt medewerking van regionale bedrijven voor landelijke campagne “Duurzame Inzetbaarheid”

Landelijke en regionale aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting. Het terugdringen van ziekteverzuim en vergroten van ziektepreventie door begeleiding, ondersteuning en coaching van werknemers en werkgevers.

1 april 2014 start het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Duurzame Inzetbaarheid. Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress, hiermee is PSA  de meest voorkomende beroepsziekte. Minister Asscher gaat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) harder aanpakken en de verantwoordelijkheid bij bedrijven neerleggen.

40% van de werknemers in Nederland ervaart werkstress, onder andere veroorzaakt door werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé en ongewenst gedrag van collega’s. Dit leidt tot ongewenste gevolgen voor de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers.

Het bespreekbaar maken van PSA is in de bedrijven vaak nog taboe, terwijl dit een belangrijke voorwaarde is voor effectief voorkomen van verzuim. Een cultuurverandering is hiervoor noodzakelijk. Minister Asscher beklemtoont dat de verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever en de werknemer.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal een faciliterende en stimulerende rol spelen. Het handhaven zal worden uitgevoerd door de inspectie. Het doel: verhogen van inzetbaarheid, werkplezier en mentale weerbaarheid van werknemers.  De aanpak loopt van april 2014 tot april 2018.

De website duurzameinzetbaarheid.nl zal landelijk bedrijven ondersteuning bieden, in de vorm van instrumenten en praktijkvoorbeelden. Regionaal kunnen bedrijven terecht bij co-counsel, voor voorlichting, advies en coaching.

www.co-counsel.nl

Meer lezen over PSA.