Negatieve gedachten

Negatieve gedachten, ook wel ineffectieve gedachten genoemd, zijn gedachten die niet leiden tot een oplossing maar afdwalen naar gedrag of emoties waar jezelf niet mee uit te voeten komt. Een mens heeft zo’n 120.000 gedachten per dag, de ene gedachte volgt de andere gedachte op. Wanneer de gedachten negatief zijn gaan deze gedachten sneller groeien.

Wat is een gedachte?

Een gedachte is iets, waar men zich even van bewust is. Een gedachte is een onderdeel of het gevolg van het denkproces.

Een gedachte kan zomaar bij iemand opkomen vanuit het onderbewuste of voortkomen uit andere bewuste gedachten – de ene gedachte kan tot de andere leiden. Een gedachte kan worden opgeroepen door waarnemingen, een beeld, een geluid of een geur.

De gedachte is een hersenactiviteit. De hersenen produceren gedachten. Gedachten zijn elektrische stroompjes die door hersencellen gaan. Als het stroompje er niet meer is, is ook de gedachte er niet meer. Desalniettemin kan een zelfde soort gedachte weer opnieuw worden opgewekt als gevolg van herinneringen of andere inhoud die in de hersenen liggen opgeslagen. Je kunt dit vergelijken met een computer waarbij hetzelfde programma steeds nieuwe acties produceert. Die acties staan los van elkaar maar hebben wel dezelfde oorsprong (bij een computer een programma, in de hersenen een opgeslagen geheugeninhoud). Een gedachtegang zijn gedachten die met elkaar verbonden zijn.

Minimaal 70% van onze gedachten zijn negatief, gedachten kunnen gek of schaamteloos zijn. Het past niet bij wie je eigenlijk bent of wilt zijn. Het is niet realistisch en het leidt naar gezondheidsproblemen, onzekerheid, angst of terugtrekken in relaties.

Er zijn ook effectieve gedachten, dit zijn de positieve gedachten. Positieve gedachten wekken positieve emoties op en herstellen en handhaven de natuurlijke, gezonde balans van je lichaamsfuncties. Tevens zorgen ze ervoor dat we op een aangename, positieve manier omgaan met onszelf, anderen, situaties en gebeurtenissen.

Voorbeeld:

Je maakt een fout en de negatieve en alarmerende gedachten komen op gang. Je betrapt jezelf op een negatieve gedachte: “Wat ongelooflijk stom van mij! Dat had ik nooit zo moeten doen! Wat zullen ze wel niet van me denken? Hoe kan ik dit ooit weer goedmaken?” De ene gedachte is nog erger dan de andere, het gaat maar door en door en door en voor je het weet zit je met de handen in het haar en weet je niet meer wat je kan doen.

5 tips in een dergelijke situatie

 • TIP 1: STOP met deze gedachten
 • TIP 2: Wees bewust dat je in de stroom van negatieve en alarmerende gedachten terecht bent gekomen.
 • TIP 3: Mijn reactie is alsof er een ramp is gebeurd.
  In werkelijkheid heb ik een fout gemaakt en dat betreur ik.
 • TIP 4: Ik had deze fout liever niet gemaakt.
  Ik heb de voorkeur om alles perfect te doen.
  Het is echter realistischer als ik van mezelf verlang mijn best te doen.
 • TIP 5: Ik mag fouten maken. Ik hoef niet perfect te zijn.
  Meer dan mijn best kan ik niet doen en mijn best doen is goed genoeg. Ik ga deze fout nu direct corrigeren.

Helaas zijn negatieve gedachten niet één twee drie af te leren. Wel kun je werken aan het omzetten van gedachten door gedachten, gedrag en gevoelens te laten samenwerken op een positieve manier.

Met RET: Rationele-Emotieve-Therapie, een soort van psychotherapie, wordt niet zozeer naar het probleem wat het veroorzaakt heeft gekeken maar meer naar de mens achter het probleem, dus hoe we tegen het probleem aankijken.

Door middel van een ABC plan gaan we gedachten omzetten. Om zo irrationele, ineffectieve gedachten om te zetten naar rationele, effectieve gedachten.

bron: fonds psychische gezondheid

Neem contact op:

  Uw naam (verplicht)

  Uw email adres (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht