Chronisch zieken

Helaas heeft 50% van de chronisch patiënten psychische klachten. Vooral door het wantrouwen in de medici, doordat ze minder draagkracht hebben, ernstige of ongemakkelijke pijnklachten. Vaak voelen ze zich teveel in hun omgeving en hebben ze inmiddels al tachtig keer hun verhaal vertelt en hebben ze het idee dat ze nog steeds niet gehoord worden. Er is immers sprake van een voor en na het ziektebeeld. Ze hebben het gevoel dat voor en na niet meer klopt.

Herstellen

Een ingrijpende gebeurtenis, de langdurige zoektocht naar een ziektebeeld en het vele onbegrip kunnen ervoor zorgen dat iemand een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Dit is te realiseren door middel van aandacht, rust en begeleiding op maat. Iemand die samen met jou kan kijken waar de behoefte ligt en hoe je ervoor kan zorgen dat het kwaliteit van leven weer toeneemt. Het vertrouwen terugkeert en de angst afneemt.

Twee derde van de lichamelijke klachten heeft een psychische oorzaak. Zo is het ontstaan en de eventuele oorzaak van een ziekte te weerleggen door drie factoren

  1. biologische verklaring
  2. psychologische verklaring
  3. sociale/omgevingsverklaring

Tijdens de begeleiding wordt in deze drie verklaringen extra aandacht gegeven. Zo proberen we inzicht te krijgen in het ziektebeeld en proberen we erkenning en bewustwording te stimuleren om zowel psychisch als fysiek te herstellen.