Column week 44 ‘Van onevenwichtige werkdruk naar duurzame inzetbaarheid’

Week van de werkstress

Sinds april van dit jaar is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actief de strijd aangegaan met werkdruk en aanverwanten (zoals discriminatie en pesten). Deze worden samen genoemd onder de noemer ‘psychosociale arbeidsbelasting (PSA)’. Al deze factoren hebben met elkaar gemeen dat ze grote effecten op het werk en het leven van de werknemer kunnen hebben. Om meer aandacht te krijgen voor PSA en werkdruk, zal de eerste week van november in het teken staan van werkstress.

In de vorige column zijn we dieper in gegaan op hoe je zelf in gesprek kunt gaan met je werkgever of leidinggevende. We gaven communicatie-bevorderende tips en benoemden belangrijke elementen in het gesprek. In de column van deze week vertellen we je meer over duurzame Inzetbaarheid. Wat is het, waarom is het zo belangrijk en hoe draag je hier zelf aan bij?

Duurzame Inzetbaarheid

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in Nederland de grootste veroorzaker van verzuim – in alle factoren (zoals agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk en pesten) die onder de noemer PSA vallen is een onevenwichtige werkdruk de grootste aanstichter. Samen zorgen al deze factoren voor één op de drie gevallen van verzuim. Het is dan ook niet voor niets dat er de afgelopen tijd verschillende campagnes zijn gestart om PSA aan te pakken!

Aansluitende bij de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’ die nog zal lopen tot volgend jaar, is in Nederland vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gestart. Deze campagne zal meerdere jaren gaan lopen en heeft in die tijd verschillende aandachtspunten. Op dit moment ligt de focus van de campagne bij werkdruk – en wil het ministerie het taboe doorbreken door de werkgever en de werknemer te mobiliseren om PSA aan te pakken en te voorkomen.

Er zijn verschillende manieren waarop de overheid hiermee bezig is. Zo is er een uitgebreide website gelanceerd (die vol staat met handige tips: www.duurzameinzetbaarheid.nl ), worden bedrijven en zorgprofessionals gemotiveerd koploper te zijn in de strijd tegen PSA en werkdruk en gaat de inspectie SZW strenger controleren. Werkgevers worden geacht om PSA te voorkomen. Hiernaast heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich als doel gesteld een cultuuromslag in bedrijven te veroorzaken. Een cultuuromslag waarin psychosociale arbeidsbelasting bespreekbaar is, werkgever en werknemer samen aan de slag gaan om de oorzaken en gevolgen hiervan te bespreken en op deze manier werkplekken te creëren waarin werknemers duurzaam inzetbaar blijven.

Hoe word je duurzaam inzetbaar
Duurzaam inzetbaar ben je als je op een gezonde manier door kunt blijven werken tot je pensioen. Je gemotiveerd aan de slag kunt blijven gaan met het werk dat je nu doet of als er beschikbare opties zijn, zodat jij ook straks aan de slag kunt blijven. Dit vraagt om de nodige communicatie, want voor een werkgever is het namelijk niet altijd duidelijk waar voor jou de knelpunten liggen. De eerste stap naar duurzame inzetbaarheid is dan ook het bespreekbaar maken van de dingen waar je tegenaan loopt, zoals bijvoorbeeld een hoge werkdruk of bepaalde lichamelijke klachten. De tips uit de vorige column kunnen je helpen je voor te bereiden op een gesprek!

Bij deze proactieve houding hoort niet alleen het bespreekbaar maken van dingen die niet goed lopen. Ook door te kijken naar zaken die wel goed gaan, valt een hoop te leren. Wat maakt dat jij je prettig voelt bij je baan of leidinggevende – en hoe zou je er samen voor kunnen zorgen dat deze positieve factoren behouden blijven.

Voor je werkgever (maar zeker ook voor jou!) ontwikkelde de overheid samen verschillende tools die kunnen worden gebruikt om een duurzaam inzetbaar bedrijf te vormen. Deze zijn gratis te vinden op de bovengenoemde website.

Waarom nu?
In een tijd van economische onzekerheid, is investeren in duurzame inzetbaarheid dé manier om een gezond, flexibel en betrokken werkklimaat te vormen. Door te zorgen voor een veilige werkomgeving, waarin open gecommuniceerd kan worden, is ruimte voor een gemotiveerde werknemer. Werkgevers en werknemers slaan de handen ineen om te streven naar de juiste plek voor de juiste persoon. Hierdoor vermindert de uitval door PSA en stijgt het werkplezier en de arbeidsproductiviteit.

De afgelopen weken hebben wij je door middel van deze columns, maar ook via social media, jou informatie en tips gegeven over hoe je zelf met werkdruk aan de slag kunt gaan. Door de strijd aan te gaan met werkdruk zetten jij en je bedrijf de eerste stap naar een duurzaam gezond werkklimaat,  waarin minder wordt verzuimd en iedere werknemer gelukkiger en gezonder aan het werk kan blijven. Een aanpak van de overheid, sámen met werkgevers en werknemers is belangrijk, want duurzame inzetbaarheid maak je samen.

Dit is de laatste column in de reeks van vier. Volgende week begint de ‘Week van de werkstress’. Er zullen door het hele land verschillende activiteiten plaats vinden. Speciaal voor de werknemer hebben wij een gratis workshop ontwikkeld ‘Voorkom uitval op de arbeidsmarkt en wordt duurzaam inzetbaar’ Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Datum workshop vrijdag 7 november 15.30 uurSanne Giesen

Aanmelden www.co-counsel.nl/contact

column week 42 

column week 40 

column week 38

 

Groet van Sanne Giesen