Conficthantering

Hoe breng je conflict tot een goed einde met 10 tips.

Eerst wat weetjes:

Conflicten gaan samen met stress. Logisch want conflicten zijn emotionele gebeurtenissen. Ze gaan gepaard met (onderdrukte) woede, angst, afkeer, teleurstelling, schaamte, schuld of spijt. Tegelijk met de emotionele reactie, geeft het lichaam ook een heftige stress-/adrenalinereactie. Dat is omdat conflicten allerhande (cognitieve en fysieke) middelen vereisen om goed met de situatie te kunnen omgaan. Conflicten kunnen daardoor leiden tot lichamelijke en psychische klachten.

Gebruik de volgende tips voor conflicthantering:

1. Geef helder je eigen standpunt weer (niet maren maar vriendelijk je standpunt melden).
2. Formuleer vanuit het belangenperspectief en niet vanuit waarden en normen.
3. Luister naar de ander, probeer het verschil te begrijpen en te accepteren.
4. Vraag goed door en leg de belangen naast elkaar (stel open vragen ga niet in op mening, normen of waarden maar vraag door; hoe, waarom, waardoor, welke etc.).
5. Maak er geen persoonlijke kwestie van (communicatie, interactie en interpretatie)
6. Neem afstand van eigen emotie en gun de ander zijn emotie (tel tot 10).
7. Bedenk samen creatieve oplossingen (ga onderhandelen, niet oordelen maar brainstormen).
8. Geef iets toe voor het wederzijds belang.
9. Maak goede, heldere afspraken (concreet geformuleerd en leg het schriftelijk vast).
10. Vier het succes en blijf in gesprek (als je een oplossing vindt, is dit reden tot vreugde. Deel dat met elkaar, ook als je wellicht nog gemengde gevoelens hebt, het versterkt je band.