Rationele Emotieve Therapie (RET)

Het zijn niet de problemen die het ons zo moeilijk maken, maar vooral de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

Bij Rationele Emotieve Therapie (RET) wordt gebruik gemaakt van de letters ABC

A staat voor aanleiding (oorzaak)

 B staat voor de bril waar je door kijkt (overtuiging)

 C staat voor consequentie (het gevolg)

De situatie wordt uitvergroot en we gaan kijken welke gedachten jij hebt en op welke manier jij die uitvoert.

  • A Situatie
  • B Gedachten
  • C Gedrag en Emotie

Negatieve en ineffectieve gedachten worden omgezet naar positieve en effectieve gedachten.

In deze Rationele Effectiviteitstraining leer jij je problemen zelf te managen met spellen waar je wijzer van wordt!

a b c ret