Duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbaarWerkgevers en werknemers opgelet! Ook in 2016 gaat duurzame inzetbaarheid hoog op mijn activiteitenlijstje staan. Werk en gezondheid gaan nu eenmaal samen. Preventie is voor mij daarin het sleutelwoord, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Duurzame inzetbaarheid is de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Helaas zijn gezonde en veilige arbeidsomstandigheden niet altijd vanzelfsprekend. Zij zullen op tijd moeten worden getoetst, geëvalueerd en aangepast in het Risico-inventarisatie en evaluatie plan (RI&E).

Werkrisico’s

Een voorbeeld: denk maar eens aan laaggeletterden (zo’n 1,1 miljoen Nederlanders). Zullen zijLaaggeletterdheid de veiligheidsregels begrepen hebben en/of de werkinstructies in goede orde hebben ontvangen en kunnen uitvoeren? Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle branches van het bedrijfsleven. Deze groep heeft een vergroot risico om werkloos te raken. Gelukkig biedt de overheid in 2015 geld aan voor projecten die laaggeletterdheid tegengaan. Maar voor het zover is is het belangrijk om laaggeletterdheid bij jouw in het bedrijf te herkennen.

Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van stichting Lezen & Schrijven en het steunpunt taal en rekenen of bij de stichting abc.

Graag deel ik nog een aantal tips met je voor het vergroten van de inzetbaarheid van jouw medewerkers.

  1. Stimuleer betrokkenheid laat ze meedenken over de projecten die er zijn, laat ze zien wat hun inzet voor een effectiviteit heeft en laat ze meedenken over de toekomst van het bedrijf.
  2. Geef uw medewerker de ruimte qua werktijden, taken, zeggenschap en rooster.
  3. Stimuleer gezondere leefstijl, let als leiding op voeding, beweging en life events van je medewerker.
  4. Stimuleer ontwikkeling denk aan, onderwijs, WeShareTalent, wisseling van taken, loopbaan check.

Wat kan je zelf als medewerker doen:

  1. Leer elk jaar iets nieuws
  2. Trek interessant werk naar je toe
  3. Neem het werk van een zieke collega over
  4. Praat met je leidinggevende over jouw toekomst
  5. Investeer in je (psychische) gezondheid
  6. Betrek je hobby’s bij het werk

Een handige tool met 10-tallen tips voor het voorkomen van uitval op de arbeidsmarkt en het waaier co-counselvergroten van je inzetbaarheid bestel je hier.