Mijn innerlijk bewustzijn

Ben jij opzoek naar meer geluk, meer gevoelens van blijdschap? Of is het tijd voor een nieuw begin of een frisse start? Niet altijd maar blijven functioneren op de automatische piloot, maar meer bewust van eigen keuzes. Jezelf ontwikkelen tot een betere versie van jezelf.

Wat is goed of wat is slecht? Wetend dat er honderd verschillende theorieën en hypotheses bestaan over welk onderwerp dan ook. Voeding, welzijn, gezondheid, etc. In de psychologie is het een uitdaging om eens opzoek te gaan naar jouw innerlijke bewustzijn.

Een belangrijke keuze in het proces naar geluk is de rol van zelfkennis. Jouw keuzes zullen grotendeels gebaseerd zijn uit jouw ervaringen en jouw zelfkennis. Maar wat als er nog veel meer te ontdekken valt! Geluk is niet altijd vanzelfsprekend, tegenslagen, verliezen en andere impactvolle gebeurtenissen kunnen jouw geluk verstoren en/of beschadigen, een nieuwe (nare) ervaring die je bij je draagt en gaat bepalen hoe jij je voelt, meestal onbewust.

Een mooi theoriemodel dat de ontwikkeling van ons zelfbewustzijn en de ontwikkeling hiervan weergeeft is het vier stadia model van Maslow.

Fase 1: Onbewust-onbekwaam:

In de eerste fase zijn we onbewust en onbekwaam, deze fase geeft weer hoe we ons leven leven als ‘kind’, hierbij ontwikkel je je conform protocollen uit de maatschappij en neem je normen en waarden over die in jouw omgeving als normaal worden gezien. Iemand die zich onbewust-onbekwaam gedraagt is op zoek naar liefde, ziet over het algemeen geen verbanden en geeft geen diepere betekenis aan alles wat plaats vindt.

Kenmerkend voor deze fase is dat je je nog niet bewust bent van het feit dat je een leven leidt waar je met jou talent en kennis ook invloed kan hebben op jou keuzes die jou leven veranderen. Men noemt dit stadium ook wel ‘het leven in het donker’.

Fase 2: Bewust onbekwaam

In deze fase zal je je beseffen dat er meer is wat bij het begrijpen van het leven hoort. Je hebt nog het gevoel dat je je leven nog niet totaal in de hand hebt, maar dat het leven je wel bepaalde lessen heeft geleerd die nuttig zijn voor het vervolg.

Deze fase geeft je soms een gevoel van het slachtoffer te zijn, verantwoordelijkheid wordt vooral weggeschoven en problemen liggen vaak bij anderen. In deze fase wordt je je bewust van het feit dat je een lange tijd in het donker hebt gezeten en dat je nog een redelijk onbekwaam en onmachtig bent om hier iets aan te doen.

Fase 3: bewust bekwaam

In de derde fase word je je bewust van je mogelijkheden om je eigen leven vorm te geven. Hierin zal je jou thema’s kiezen en jou middelen aangrijpen om hiermee aan de slag te gaan. Je zelfbewustzijn en ook het begrip voor anderen zal aanzienlijk groeien. Hierbij kies je vaak voor het pad dat jou past en je bent druk bezig je voor te bereiden op een leven zoals jij dat graag zou willen.

fase 4: onbewust bekwaam: de ideale situatie

Heel langzaam begin je het leven door te krijgen, je zoekt punten waarop jij je zelf kan verbeteren en zoekt situaties op die jouw groei versterken, je vult je kennis aan, zodat je verder kan groeien naar jouw doel.

Hierbij word jij je steeds bewuster van je eigen processen en je eigen ontwikkeling. Je herkent de levensthema’s bij jezelf. Vaak blijft deze fase niet alleen bij inzicht en constatering, maar wordt deze nu ook opgevolgd door actie. In deze fase dringt het besef door dat je verantwoordelijk bent voor jouw levensweg, voor jouw ervaringen, voor jouw dagelijkse leven en wat anderen ervan zien.

bron: leerwiki

4 stadia Maslow

 

 

Zie ook de hiërarchische piramide van Maslow van kind naar volwassenen.

Het lijkt nogal een ingewikkeld verhaal, een theorie achter onze behoeften. Met een praktisch stappenplan wordt jouw behoefte pas echt concreet. Neem contact op voor onze mogelijkheden.