Onevenwichtige werkdruk

Voor de werknemer:

Eén op de drie werknemers heeft te maken met werkdruk. Een serieus probleem voor zowel de werknemer als de werkgever. Zowel teveel al te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke klachten.

Meer lezen

Voor de werkgever:

Wat zegt de wet?

Zorgplicht werkgever

Download het kennisdossier Werkdruk van Arbokennisnet (hfst 6)

De inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Inspectie SZW