hersteltraject

Hersteltraject

HerstellenDe verandering van het verzuim en een verbetering van het algemene welbevinden, werkt zich uit in een objectief verminderd verzuim, verbeterde gezondheid, minder psychologische stress, minder kans op een burn-out, een kleinere herstelbehoefte, minder depressieve en emotionele reactiepatronen en een toegenomen tevredenheid in het leven.

Bij preventie coaching zoals een hersteltraject, wordt vanuit zeven tot negen gesprekken van 1 tot 1.5 uur over een tijdsduur van zes maanden een herstel en een groter mentale veerkracht opgebouwd.

Het eerste gesprek bestaat uit een intakegesprek met de werknemer waarbij doelen worden besproken. Hierop volgt een drie-gesprek met werknemer, betrokken leidinggevende en de coach. Waarbij aan deze doelen eventuele organisatiedoelen worden toegevoegd. Na een traject van vier tot zes individuele coachingssessies, wordt er afgesloten met een drie-gesprek. Waarbij het resultaat en toekomstige doelen worden besproken met de werknemer, betrokken leidinggevende en de coach.

In het hersteltraject word je begeleid en ondersteund bij je hulpvraag. Er worden nieuwe inzichten gecreëerd door buiten de kaders te denken, gewerkt aan een POP, gewerkt aan zelf-actualisatie en/of gezamenlijke doelen besproken. Om zo zelf-actualisatie en gezamenlijke belangen te creëren.

Stappen in het hersteltraject

  1.  De werknemer meldt zich aan bij co-counsel; of de werkgever geeft aan dat hij/zij vermoedt dat een specifieke werknemer baat heeft bij de trajecten van co-counsel (eventueel om (langer) verzuim te voorkomen).
  2. Co-counsel gaat een intakegesprek met de werknemer aan om de behoefte in zijn hulpvraag vast te stellen.
  3.  Co-counsel stelt een plan van aanpak op voor de specifieke werknemer, gericht op een effectieve en efficiënte verbetering van het probleem van de werknemer.
  4.  Co-counsel en de werknemer starten met de uitvoering van het plan van aanpak. Het streven is om binnen vier tot zes weken verbetering te realiseren. Idealiter wordt het bedrijf bij het hersteltraject betrokken.
  5. Na deze fase wordt door beide partijen bekeken of een uitbreiding van de coaching/counselling gewenst is.
  6. Het traject wordt geëvalueerd door beide partijen.Het hersteltraject is in dit traject dus niet zozeer bedoeld voor het herstel van een ziekte of voor langdurig verzuim, maar juist het inspelen voordat hiervan sprake is. Wanneer er sprake is van langdurig verzuim, is er in die tijd daarvoor vaak geen of weinig sprake geweest van herstel. Dit herstel wil co-counsel met preventieve coaching en counselling voor zijn. Met als effect het herstel van de werknemer en een overeenstemmend psychologisch contract tussen werkgever en werknemer. Wanneer er sprake is van langdurig verzuim of terugval in verzuim, zijn ander programma’s van co-counsel mogelijk.

Hoofdmethodes: Bij coaching wordt als uitgangspunt genomen dat de werknemer de richting van zijn ontwikkeling weet. Maar vastloopt in de uitvoering. Hij of zij wordt gesteund in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en gedachten patronen (ziektepreventie, korte termijn behandeling).

Bij counselling staat de emotionele hulpverlening voorop en kan van onschatbare waarde zijn wanneer een werknemer niet meer weet wat hij of zij wil of telkens vastloopt in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. In gesprekken en opdrachten wordt de werknemer uitgedaagd opzoek te gaan naar andere denkwijzen om te ontdekken wat hij of zij echt belangrijk vindt (lange termijn behandeling, wanneer er sprake is van langdurig ziekte verzuim of terugval in ziekteverzuim

Andere methodes in het hersteltraject zijn uiteenlopende zaken van oefeningen, opstellingen en tools.