Burn-out

Bij een burn-out ben je opgebrand. Je voelt je lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput. Een Overspannenheid en burnoutburn-out is het gevolg van langdurige stressklachten die steeds erger geworden zijn en waaraan je te weinig aandacht hebt besteed. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 13 procent van de Nederlandse beroepsbevolking last van
burn-out klachten.

 

Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

 • Constant te hoge werkdruk
 • Problemen of een conflict op je werk
 • Spanning in je gezin
 • Wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan een stress veroorzakende situatie zoals bovenstaande voorbeelden, kan dat zorgen voor overbelasting en uitputting. Dit kan resulteren in een burn-out. Een burn-out is vaak werkgerelateerd, maar dit hoeft niet.

Klachten

Bij een burn-out is er sprake van lichamelijke en psychische klachten. Gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond. De klachten die je ervaart beperken je in jouw dagelijks functioneren: op je werk, thuis en/of in jouw sociale leven.

Lichamelijke klachten:

 • Extreme vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn
 • Maagpijn
 • Darmklachten
 • Duizeligheid

Psychische klachten

 • Piekeren
 • Zeer moeilijk kunnen ontspannen
 • Zich opgejaagd voelen
 • Prikkelbaarheid
 • Somberheid
 • Huilbuien
 • Lusteloosheid
 • Niet meer kunnen genieten van dingen
 • Angstklachten
 • Slechte concentratie, vergeetachtigheid
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Schuldgevoelens

Burn-out of depressie?

Mensen met een burn-out hebben veel klachten die ook voorkomen bij een depressie. Zo zijn ze vaak somber en lusteloos. Ze kunnen ook last hebben van schuldgevoelens, net als mensen met een depressie. Daardoor zijn een depressie en een burn-out soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het verschil is dat een burn-out het gevolg is van langdurige overbelasting, terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder dat er sprake is van overbelasting. Verder speelt aanleg bij het ontstaan van een depressie een grotere rol dan bij burn-out.

Oorzaken

Of iemand een burn-out krijgt, hangt af van de persoon en van de situatie. De situatie alleen is in ieder geval niet doorslaggevend. Zeker zo belangrijk is de vraag hoe iemand tegen die situatie aankijkt en ermee omgaat. Dit heeft alles te maken met persoonlijkheid: iedereen reageert anders op stress. Een reorganisatie op het werk kan de ene persoon bijvoorbeeld veel spanningsklachten geven, terwijl een ander zich er niet druk over maakt.

Risicofactoren voor het krijgen van een burn-out zijn de volgende persoonlijkheidskenmerken:

 • Gevoelens niet uiten
 • Moeilijk om hulp kunnen vragen
 • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
 • Negatief zijn over eigen prestaties
 • Perfectionistisch zijn
 • Zich (te) sterk betrokken voelen bij werk
 • Zeer gemotiveerd zijn en hoge eisen stellen aan zichzelf

Een andere risicofactor voor het krijgen van een burn-out is als omstandigheden zich opstapelen. Bijvoorbeeld: op je werk is een reorganisatie aan de gang waar je veel spanning van hebt. Dan wordt thuis je kind erg ziek. En dan gaat ook nog het dak lekken. Zo’n combinatie van spanningen kan iemand dan te veel worden. Of deze situatie werkelijk voor overbelasting zorgt, ligt ook aan de invloed die iemand zelf op de situatie kan hebben. Of het gevoel invloed te kunnen hebben op de situatie.

Voor een dreigende burn-out, overspannenheid of aanpassingsstoornis hebben wij verschillende programma’s.

crazy-feel-school-school-sucks-stress-true-Favim.com-46157

bronvermelding: Fonds Psychische gezondheid

contactformulier:

  Uw naam (verplicht)

  Uw email adres (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht